Illustration av ett tankfartyg med mätteknik

Temperaturmätning

I gas- och oljetankar måste temperaturen förbli konstant och måste därför övervakas permanent. Råolja transporteras vid 50 ° C, flytande petroleumgas (LPG) under tryck (10 bar) vid rumstemperatur och flytande naturgas (LNG) vid cirka -160 ° C. För att kunna övervaka det inre tanktrycket vid dessa låga temperaturer värms gasen upp till - 40 ° C via avdunstningsledningar till tryckgivaren.

Process data
Råoljetemperatur 50°C
Flytande petroleumgastemperatur (LPG) 20°C vid 10 bar
Flytande naturgastemperatur (LNG) -161 till -164°C
Flytande naturgastemperatur (LNG) för tryckmätning -40°C

Våra komponenter för temperaturmätning

Maximal säkerhet på vatten och på land

Vår lösning för temperaturmätning i gas- och oljetankar

With RTD temperature probes and thermostats that provide both shipbuilding and Ex approvals, JUMO offers the optimum solution for temperature measurement in gas and oil tanks on ships. Especially with liquefied gas, an increase in temperature can have catastrophic consequences. Evaporation leads to overpressure in the tank and possibly to explosions. Therefore, precise monitoring and control of the vaporization of liquefied natural gas is essential for pressure measurement.

Kontaktperson


Branschchef inom sjöfart

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847