Reglering och registrering av förvaltning av ballastvatten på fartyg

Kontroll och inspelning

De olika parametrarna för vattenbehandling, såsom nivå, tryck, temperatur och flödeshastighet, måste övervakas centralt. Larm kopplas därefter och ventiler, pumpar, ställdon, motorer och andra system styrs efter behov. Detta görs med JUMO mTRON T - vårt mät-, kontroll- och automatiseringssystem.

Våra komponenter för reglering och registrering

Det omfattande systemet för hantering av ballastvatten

Mät-, styr- och automatiseringssystem - JUMO mTRON T

Nivåmätning, vätskeanalys, temperatur, tryck och flöde - det är här allt kommer samman. Registrera alla relevanta uppmätta värden för processoptimering och verifiering. Dessutom kan temperatur, desinfektion och alla andra processer styras och automatiseras med JUMO mTRON T. Övervaka, kontrollera och registrera din behandling av ballastvatten med hjälp av modulsystemet, som naturligtvis också har nödvändiga godkännanden.

Kontaktperson


Branschchef inom sjöfart

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847