Säkerställa vattenkvaliteten i ballastvattentankar

Kontroll av vattenkvalitet

Vid behandling av ballastvatten är det viktigt att övervaka vattenkvaliteten. För detta ändamål mäts både pH-värdet och konduktiviteten. För att kontrollera desinfektionen av ballastvattnet mäts också fritt klor. Med JUMO kan du mäta, reglera och spela in alla applikationer för behandling av ballastvatten.

Våra komponenter för vattenkvalitetskontroll

Skyddar vattnets ekosystem över hela världen

Pålitlig mätning av pH-värde, konduktivitet och fritt klor

Med sensorerna för vätskeanalys från JUMO mäter JUMOs sensorer för vätskeanalys pålitligt pH-värde, konduktivitet och fritt klor i ballastvatten. På detta sätt kan du se till att kraven i ballastvattenföreskrifterna med avseende på allmän vattenkvalitet, saltinnehåll och framför allt andelen virus och mikroorganismer följs. Den framgångsrika behandlingen av ballastvatten kan också styras med JUMO-teknik och registreras för verifieringsändamål. Du kan på ett tillförlitligt sätt mäta pH-värdet, konduktiviteten och fritt klor i ballastvattnet. Detta gör att du kan säkerställa att kraven i ballastvattenkonventionen avseende allmän vattenkvalitet, saltinnehåll och framför allt andelen virus och mikroorganismer uppfylls.

Erfahren Sie mehr zu Regelung und Registrierung!

Kontaktperson


Branschchef inom sjöfart

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847