Övervakning av vattenkvaliteten vid produktion av dricksvatten på fartyg

Kontroll av vattenkvalitet

Strikta hygienbestämmelser gäller för dricksvatten, vilket är anledningen till att vattenkvaliteten måste övervakas noga. Förutom pH-värdet mäts också fritt klor som används för att desinficera vattnet. JUMO erbjuder ett omfattande system med intelligenta sensorer för detta ändamål.

Process data
pH värde 6.5 till 9.5
Fritt klor max. 0.3 mg/l

Våra komponenter för bästa vattenkvaliteten

Rent dricksvatten tack vare JUMO

System för vätskeanalys säkerställer drickbart vatten ombord

JUMO AQUIS touch S flerkanaligt mätinstrument är kärnan i systemet för rent dricksvatten från havsvatten. Förutom att mäta pH-värdet och fritt klor, kontrollerar det dosen av pH-neutralisering och desinfektion. Värdena från mätning av tryck och konduktivitet i systemet för omvänd osmos kan också bearbetas och registreras här.

Your contact


Branschchef inom sjöfart

Lars Ronge +49 661 6003 2847 +49 661 6003 2847