Vad står EHEDG för?

EHEDG är en förkortning av European Hygienic Engineering & Design Group som grundades 1989. EHEDG:s mål är enligt följande:: - öka medvetenheten när det gäller hygien inom livsmedelsförädling och förpackning. - bidra till hygienisk teknik och design inom alla områden av livsmedelsproduktionen. - säkerställa säker livsmedelsproduktion. - stödja europeisk lagstiftning med riktlinjer för hygienisk livsmedelshantering, bearbetning och förpackning med hjälp av hygieniska maskiner och i en hygienisk miljö.

Pastör i ett mejeri

Pastör i ett mejeri

JUMO PEKA

Hygieniskt adaptersystem för processanslutning

Adaptersystemet är tillgängligt för temperatur, tryck och konduktivitet. De delar av adaptersystemet som kommer i kontakt med produkten är tillverkade av rostfritt stål 1.4435 (316L) med FDA-kompatibla tätningar. Systemet är lätt att rengöra tack vare monteringen och den hygieniska utformningen och det är särskilt anpassat till kraven inom livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och bioteknik. På grund av de olika processanslutningarna (svetsad hylsa, orbital svetsad hylsa, klämma, aseptisk enligt DIN 11864-1 och VARIVENT®) är systemet väldigt flexibelt och anpassat för samtliga tillämpningar.

Fördelar med JUMO PEKA
img alt text Lätt att rengöra
img alt text 2 Hög processäkerhet
img alt text 3 Sparar lagringskostnader
Hygieniska sensorer används till exempel vid jäsning och lagring.

Hygieniska sensorer används till exempel vid jäsning och lagring

EHEDG-certifierad för den högsta hygieniska standarden

Dina fördelar

Hygieniska konduktivitets-, temperatur- och tryckgivare från JUMO uppfyller dessa krav och är EHEDG-certifierade. Detta innebär att livsmedels- och dryckestillverkare kan lita på den hygieniska konstruktionen av givarna och processanslutningarna.

Jag är intresserad av mer information

Dies ist ein Pflichtfeld.
Dies ist ein Pflichtfeld. [required]; Bitte in diesem Feld nur die Zeichen "a-z" oder "A-Z" eingeben. [Eingabe von Ziffern]; Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.[nur 1 Zeichen eingegeben]
Dies ist ein Pflichtfeld. [required]; Bitte in diesem Feld nur die Zeichen "a-z" oder "A-Z" eingeben. [Eingabe von Ziffern]; Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein. [nur 1 Zeichen eingegeben]
Vänligen välj ett alternativ.

Med din förfrågan ger du oss en uppgift som vi vill uppfylla till din tillfredsställelse. Uppgifterna som samlas in i detta sammanhang sparas. För att behandla din begäran på ett tillfredsställande sätt är det nödvändigt att fylla i alla befintliga fält (endast fälten markerade med * är obligatoriska). Vi använder dina data för att behandla din begäran som en del av affärsprocessen. Det finns inget personligt utnyttjande. I synnerhet vidarebefordrar vi ingen information till tredje part. Vi reserverar oss för den statistiska analysen av anonymiserade dataregister.

Boka ett möte

Martin Eppinger

Marknadschef för livsmedel och dryck

Telefon:

+46 38 62 80 Boka ett personligt möte