In 4 Schritten zum perfekten Angebot

blue dot

1

Stellen Sie uns eine Aufgabe zum lösen, wir helfen Ihnen diese zu konkretisieren.

Hiermit werden Sie in die Lage versetzt, die Aufgabenstellung noch besser skizzieren zu können.

blue dot

2

Flyer verteilen andere - Wir stellen Ihnen echte Techniker für Ihre Fragen und Aufgaben zur Seite.

Damit profitieren Sie schon von Beginn an.

blue dot

3

Innerhalb der nächsten 48 Stunden erhalten Sie ein unverbindliches Angebot von uns.

Damit verkürzen wir Ihre Wartezeit.

blue dot

4

Sollte Ihnen unser Angebot zusagen, kommen wir gerne bei Ihnen persönlich vorbei und besprechen alle weiteren Details.

Damit Sie individuelle Betreuung genießen.

Gesprächstermin vereinbaren

Thomas Reus

Branchenmanager Erneuerbare Energien

Telefon:

0661 6003 336 Jetzt Gesprächstermin vereinbaren

Vad man kan göra med geotermisk energi

Använd outnyttjad energi på ett smart sätt

Geotermisk energi är den värme som lagras i den åtkomliga delen av jordskorpan, den kallas även värmeenergi. Denna kan användas på olika sätt som t.ex. för uppvärmning, kylning och att generera elektricitet. Principen innebär att ett rör grävs ner i jorden vanligtvis innehåller en salthaltig vätska som värms upp av jordens värmeenergi. På ytan överför den sedan värmen via en värmeväxlare till processvattnet som sedan används för uppvärmning.

Principen för utvinning av geotermisk värme

Geotermisk installation

Geotermisk anläggning med avancerad teknik

Oavsett storlek är resultatet lovande.

Förutom temperaturen, som är den viktigaste mätvariabeln i ett geotermiskt system, spelar även trycket en viktig roll. Detta beror på att både rörledningarna och själva värmeväxlaren måste kontrolleras regelbundet för att upptäcka läckor. För att se till att inget av den salthaltiga vätskan hamnar i marken, i grundvattnet eller i processvattnet. Beroende på om borrhålen ligger nära ytan eller på ett stort djup kan saltvätskans flödeshastighet också ha betydelse för den ekonomiska lönsamheten.

Jag är intresserad av mer information

Dies ist ein Pflichtfeld.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange ett förnamn.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange ett efternamn.
Detta är ett obligatoriskt fält. Vänligen ange ditt företagsnamn.
Detta är ett obligatoriskt fält. Vänligen ange en gata.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange ett postnummer.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange en plats.
Vänligen välj ett alternativ.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange en e-postadress.

Med din förfrågan ger du oss en uppgift som vi vill uppfylla till din tillfredsställelse. Uppgifterna som samlas in i detta sammanhang sparas. För att behandla din begäran på ett tillfredsställande sätt är det nödvändigt att fylla i alla befintliga fält (endast fälten markerade med * är obligatoriska). Vi använder dina data för att behandla din begäran som en del av affärsprocessen. Det finns inget personligt utnyttjande. I synnerhet vidarebefordrar vi ingen information till tredje part. Vi reserverar oss för den statistiska analysen av anonymiserade dataregister.