JUMO plastoSENS T

Innovativ mätteknik för temperaturmätning i en unik plastdesign

JUMO plastoSENS-teknologin är en innovativ och patenterad global nyhet där mätteknik tillverkas genom formsprutning. Denna teknik ger helt nya möjligheter till utformning av temperaturgivare vilket kommer att revolutionera temperaturmätningstekniken inom tillämpningsorienterade områden.

Den globala patenterade innovationen

Vid en första anblick kan JUMO plastoSENS T-produkterna se ut som vanliga temperaturgivare. Men vid en närmare granskning visar de sig vara en innovation inom tillverkningen av temperaturgivare. Den metall som tidigare har använts för temperaturgivare har ersatts av en ny typ av termoplast. Denna utveckling ger nästan obegränsade möjligheter för de mest varierande installationer. De använda termoplasterna kan här kombineras individuellt. En fördel är att värmeledande och icke värmeledande plaster kan kombineras så att svarstiderna förbättras och värmeledningsfelet sänks. Genom att tillsätta olika tillsatser, t.ex. glasfiber eller UV-skydd, förbättras temperaturgivarens stabilitet. Dessa individuella och kundspecifika kombinationer erbjuder de bästa förutsättningarna för en tillförlitlig tillämpning inom många olika branscher och en längre livslängd när det gäller mättekniken.

Toppfunktioner
img alt text Individuell sammansättning av termoplasterna.
Den perfekta kombinationen för din process!
img alt text 2 Geometrisk formfrihet.
JUMO plastoSENS T lämpar sig för alla system!
img alt text 3 Fritt valbar sensortyp.
Exakt vad du behöver!

Skräddarsydd utvecklingsprocess

Den kompletta designfriheten och termoplastens specifika sammansättning gör JUMO plastoSENS T-produkterna till en kundspecifik utveckling snarare än till standardsensorer. Denna individuella karaktär är anledningen till att utvecklingsprocessen är exakt samordnad med användarens krav. Processen börjar med en förstudie och ett konstruktionsförslag från JUMO plastoSens teknikgrupp. Vid ett positivt resultat och efter att konstruktionen har godkänts konstrueras den nya temperaturgivartypen och applikationen simuleras med programvara. De första proverna tillverkas med hjälp av 3D-utskrift för att utföra monteringstester och utvärdera geometrin. Om dessa tester visar positiva resultat tillverkas därefter verktygen för formsprutningsmaskinen och de första fungerande prototyperna tillverkas. Därefter kan serietillverkningen påbörjas.

Beställningsprocess

Individuell beställningsprocess

Exempel på kostnads- och tidsbesparingar med hjälp av simuleringsprogrammet

Exempel på kostnads- och tidsbesparingar med hjälp av simuleringsprogrammet

Mjukvaran för simulering sparar tid och pengar

JUMO plastoSENS T-tekniken använder en speciell programvara som simulerar de termiska egenskaperna hos den nykonstruerade produkten. Programvaran hjälper till att genomföra konstruktionsidéer snabbt och helt utan omfattande uppföljningsarbete. På så sätt kan specifika installationssituationer och komplexa krav beaktas. Innan man börjar kan programvaran simulera responsbeteendet och värmeledningsförmågan hos den planerade temperaturgivaren samtidigt som man tar hänsyn till monteringssituationen. Om avvikelser mellan målet och det faktiska resultatet uppstår kan en ändring av geometrin göras direkt på datorn. På så sätt undviks kostsamma uppföljningsarbeten på det formsprutande verktyget.

JUMO plastoSENS T04

JUMO plastoSENS T04

Den nya temperaturgivaren av plast med optimerad yta

JUMO plastoSENS T04

I rörledningar är det inte alltid möjligt att mäta temperatur i ledningen. I synnerhet i rörledningar med liten diameter är det lämpligt att bestämma temperaturen med en rörkontaktsensor för att undvika flödesförändringar. JUMO plastoSENS T-temperaturgivare erbjuder en teknisk lösning även för denna tillämpning. Jämfört med konventionella rörmonterade givare är plasttemperaturgivaren, som är optimerad för installation, 100 % anpassad till rördiametern. De medföljande tillbehören i form av ett isolerande lock och en klämma gör det möjligt att fästa temperaturgivaren på ett rör utan verktyg, vilket ger en tidsbesparing på 70 % jämfört med montering med en konventionell slangklämma. Dessutom ger isoleringshättan, som är tillverkad av en dåligt värmeledande plast, skydd mot värme- och köldpåverkan, som har en negativ inverkan på mätresultatet.

En revolution inom tekniken för temperaturmätning

JUMO´s innovationscenter är den bäst bevakade platsen i Fulda. Endast auktoriserade personer har tillgång till den patenterade plasttekniken JUMO plastoSENS T.

Boka ett möte

Günter Grommes

0661 60032595 Boka ett möte

Boka en tid nu

Dies ist ein Pflichtfeld.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange ett förnamn.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange ett efternamn.
Detta är ett obligatoriskt fält. Vänligen ange ditt företagsnamn.
Vänligen välj ett alternativ.
Detta är ett obligatoriskt fält. Vänligen ange en gata.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange ett postnummer.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange en plats.
Vänligen välj ett alternativ.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange en e-postadress.

Med din förfrågan ger du oss en uppgift som vi vill uppfylla till din tillfredsställelse. Uppgifterna som samlas in i detta sammanhang sparas. För att behandla din begäran på ett tillfredsställande sätt är det nödvändigt att fylla i alla befintliga fält (endast fälten markerade med * är obligatoriska). Vi använder dina data för att behandla din begäran som en del av affärsprocessen. Det finns inget personligt utnyttjande. I synnerhet vidarebefordrar vi ingen information till tredje part. Vi reserverar oss för den statistiska analysen av anonymiserade dataregister.