JUMO flowTRANS US Serie

Mätteknik som är snabb och smart precis som en delfin - just det är JUMO flowTRANS US. Enheterna använder inte bara ultraljudsmätning, utan kommunicerar också snabbt och smidigt med olika varianter, t.ex. via IO-Link-gränssnittet eller via Bluetooth.

Ultraljudsflödesmätning

med mätning av differensen i transiteringstid

Ultraljudsflödesmätare mäter hastigheten hos ett flödande medium med hjälp av akustiska vågor. Denna flödesmätningsmetod har flera fördelar. Den är t.ex. i stort sett oberoende av mediets egenskaper, t.ex. elektrisk ledningsförmåga, densitet, temperatur och viskositet. Eftersom det inte finns några rörliga mekaniska delar minskar underhållsbehovet. För ultraljudsflödesmätning med mätning av transittidsdifferens måste dock mediet vara så homogent som möjligt och endast ha en låg fast- och gashalt.

image alt text

Principdiagram över mätmetoden

Use of the JUMO flowTRANS US W01 in mixing plants

Användning av JUMO flowTRANS US W01 i mixanläggningar

Tillämpning inom olika områden

Anordningarna kan användas särskilt inom vatten- och miljöteknik (t.ex. svagt förorenat avloppsvatten samt dricks-, process- och industrivatten), för dosering av kemikalier, inom värme-, luftkonditionerings- och ventilationsteknik (t.ex. kylvattenkretsar och kyltornsteknik), i galvaniseringsanläggningar och även inom pumptillverkning.

Flödesmätning med ultraljud med JUMO
img alt text Låga underhållskostnader
img alt text 2 Noggrann mätning
img alt text 3 Metallfri konstruktion

Begär en offert nu

Dies ist ein Pflichtfeld.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange ett förnamn.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange ett efternamn.
Detta är ett obligatoriskt fält. Vänligen ange ditt företagsnamn.
Detta är ett obligatoriskt fält. Vänligen ange en gata.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange ett postnummer.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange en plats.
Vänligen välj ett alternativ.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange en e-postadress.

Med din förfrågan ger du oss en uppgift som vi vill uppfylla till din tillfredsställelse. Uppgifterna som samlas in i detta sammanhang sparas. För att behandla din begäran på ett tillfredsställande sätt är det nödvändigt att fylla i alla befintliga fält (endast fälten markerade med * är obligatoriska). Vi använder dina data för att behandla din begäran som en del av affärsprocessen. Det finns inget personligt utnyttjande. I synnerhet vidarebefordrar vi ingen information till tredje part. Vi reserverar oss för den statistiska analysen av anonymiserade dataregister.

Boka ett möte

Sales Sweden

Teknisk försäljning Sensorer
+46 42 38 62 77 Skicka en förfrågan