Sensorer med IO-Link för temperatur, tryck och konduktivitet

Kommunikation ner till fältnivå

Långa driftstopp hör nu till det förflutna. JUMO´s temperatur-, tryck- och konduktivitetsgivare tillsammans med IO-Link hjälper dig att bättre planera tillgängligheten eller utbytet av givare med hjälp av den integrerade diagnostiska funktionen. Dessutom elimineras tidskrävande parameterinställningar vid byte av givare eftersom de nödvändiga uppgifterna överförs från det övergripande systemet.

Fördelar

  • Optimering av produktionsprocessen genom kommunikation ner till den lägsta fältnivån.
  • Minskning av monterings- och uppstartstider
  • Ökad effektivitet i anläggningen tack vare maximal insyn ända ner till sensornivån.
  • Minskning av underhålls- och servicekostnader samtidigt som anläggningens tillgänglighet ökar.
  • Hög processäkerhet tack vare lång livslängd och stor noggrannhet.
  • Flexibel användning genom kompakt konstruktionstyp och en mängd olika processanslutningar.
Kommunikationsprocess med IO-Link

Kommunikationsprocess med IO-Link

Vad är IO-Link?

IO-Link är helt enkelt flexibelt - optimering av produktionsprocessen genom kommunikation ner till den lägsta fältnivån.

Flexibilitet, optimering av produktionsprocessen och service på distans är viktiga prestandaparametrar för maskiner och anläggningar. Sensorer med IO-Link kan nu ge anläggningsoperatören tillgång till den lägsta fältnivån. Endast minimal ansträngning krävs för att hämta sensorinformation, parametrering och diagnoser så att anläggningens tillstånd kan utvärderas på ett idealiskt sätt. Den effektiva punkt-till-punkt-kommunikationen i IO-Link bygger på den välkända tretrådiga sensoranslutningen som inte ställer några ytterligare krav på kabelmaterialet. IO-Link är följaktligen inte en fältbuss, utan en vidareutveckling av den tidigare och beprövade anslutningstekniken för sensorer. IO-Link är en förbindelse för seriell, dubbelriktad punkt-till-punkt-anslutning för signalöverföring och energiförsörjning inom ett valfritt antal nätverk och fältbussar.

Därför bör du byta till sensorer med IO-Link.
Kortare tid för driftsättning Kortare tid för driftsättning
Ökad effektivitet i produktionsanläggningen Ökad effektivitet i produktionsanläggningen
Minskar kostnaderna Minskar kostnaderna
IO-Link-enhetsverktyg

IO-Link-enhetsverktyg

Sensorer med IO-Link är effektiva och okomplicerade

Minskad tid för montering och igångsättning

Användning av sensorer med IO-Link kan minska den nödvändiga ansträngningen för montering och igångsättning avsevärt. Denna fördel möjliggörs genom förenklad kabeldragning samt automatisering av uppstarten genom lagring och duplicering av parametrar. Vid monteringen används kablar som är färdiga att installeras så att ingen montering krävs och felkällor inte uppstår. Uppstart är också möjlig genom automatisering eftersom parametrarna kan laddas ner och göras tillgängliga för enheten på några sekunder. Användarna uppskattar särskilt IO-Link på grund av dess enkla installation och parametrering samt dess oberoende av fältbussarna. Resultatet är att behovet av ledningar minskar avsevärt och att varje sensor alltid har sitt eget "ID-kort" tack vare konsekvent lagring av parameterdata. Detta minskar betydligt den arbetsinsats som krävs för felsökning.

Effektiva sensorer med IO-Link

Ökad effektivitet i anläggningen tack vare maximal transparens hela vägen till sensornivån.

Tiden för oväntade anläggningsfel på grund av ett sensorfel är förbi. Anledningen är att de integrerade diagnostiska mekanismerna gör det möjligt att tidigt upptäcka och reparera defekta sensortillstånd. De funktioner som finns i sensorerna - t.ex. drift timmar, bromsindikator och upptäckt av sondbrott/kortkretsar - hjälper till att utvärdera sensorernas tillstånd tillräckligt tidigt för att kunna reagera så att anläggningens effektivitet ökar avsevärt. IO-Link erbjuder möjligheten att utbyta både cykliska och acykliska data med övergripande nivåer. Till exempel kan parameterdata laddas ner till en sensor eller alternativt kan diagnostiska data hämtas under drift. Tack vare överföringshastigheten COM 3 med 230,4 kBaud och cykeltiden på 2 ms utbyts data snabbt och är tillgängliga inom några sekunder.

Översikt av diagnoser

Översikt av diagnoser

Exempel IODD

Exempel IODD

Sensorer med IO-Link gör det möjligt att ha kontroll på kostnaderna

Reducerade kostnader samtidigt som anläggningens tillgänglighet ökar

IO-Link stänger kommunikationsklyftan mellan fältnivå och sensornivå. Som ett resultat av detta kan förutom processvariablerna även data för identifiering, parametrering och om enhetens tillstånd överföras. Nu finns information tillgänglig som förhindrar förväxling med fel enhetstyper vid utbyte av enheter.Sensorernas parametrering sparas på ett övergripande sätt så att den automatiskt kan överföras vid byte av enhet. Varje IO-Link-enhet innehåller ett enhets-ID. IO-Link-mastern hämtar enhets-ID:t och kan tilldela enheten till en IODD. Detta ger möjlighet att särskilja sensortypen (temperatursensor/trycksensor) från andra genom enhets-ID eftersom varje sensortyp har olika. Dessa identifierar tydligt sensorn och beskriver dess olika egenskaper. Ett resultat är att utbytet av en sensor mot en annan som avviker i mätområde och noggrannhetsklass kan identifieras omedelbart. Den felaktigt monterade sensorn ersätts omedelbart med den korrekta och är inte ens implementerad, vilket förhindrar att den förstörs eller att ett fel uppstår under drift av anläggningen.

JUMO dTRANS T09 kabelsändare för eftermontering eller digitalisering av system.

JUMO dTRANS T09 Kabelsändare för eftermontering eller digitalisering av system

Enkel eftermontering med IO-Link

JUMO dTRANS T09 kabeltransmitter för temperatur

Med kabeltransmittern med IO-Link (finns även med analog utgång) kan du enkelt digitalisera dina RTD-temperaturgivare i kabeln. Med M12-anslutningar på båda sidor är JUMO dTRANS T09 okomplicerad och kostnadsbesparande att installera. Den vibrations- och stöttåliga transmittern i ett hölje av rostfritt stål är lämplig för PT100 eller Pt1000 med fyrtrådsanslutning.

Boka en tid nu

Dies ist ein Pflichtfeld.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange ett förnamn.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange ett efternamn.
Detta är ett obligatoriskt fält. Vänligen ange ditt företagsnamn.
Vänligen välj ett alternativ.
Detta är ett obligatoriskt fält. Vänligen ange en gata.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange ett postnummer.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange en plats.
Vänligen välj ett alternativ.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange en e-postadress.

Med din förfrågan ger du oss en uppgift som vi vill uppfylla till din tillfredsställelse. Uppgifterna som samlas in i detta sammanhang sparas. För att behandla din begäran på ett tillfredsställande sätt är det nödvändigt att fylla i alla befintliga fält (endast fälten markerade med * är obligatoriska). Vi använder dina data för att behandla din begäran som en del av affärsprocessen. Det finns inget personligt utnyttjande. I synnerhet vidarebefordrar vi ingen information till tredje part. Vi reserverar oss för den statistiska analysen av anonymiserade dataregister.

Kontakt

Technischer Verkauf

Sensors

Telefon:

0661 6003-724 Nehmen Sie Kontakt auf!