Signalomvandlare och regulatorer

JUMO´s mätomvandlare och regulatorer gör att du kan mäta och styra olika elektrokemiska mätningarna i vätskor.Tillförlitligt styr konduktivitet, redoxpotential, och pH-värde samt koncentrationen av ammoniak, brom, klor, klordioxid, löst syre, kaustiksoda, väteperoxid, ozon, perättiksyra och salpetersyra.

Signalomvandlare och regulatorer

JUMO´s mätomvandlare och regulatorer gör att du kan mäta och styra olika elektrokemiska mätningarna i vätskor.Tillförlitligt styr konduktivitet, redoxpotential, och pH-värde samt koncentrationen av ammoniak, brom, klor, klordioxid, löst syre, kaustiksoda, väteperoxid, ozon, perättiksyra och salpetersyra.

Hjälp mig att välja

Filtrera

Filtrera
1
Träffar: –