Signalomvandlare och regulatorer

JUMO´s mätomvandlare och regulatorer gör att du kan mäta och styra olika elektrokemiska mätningarna i vätskor.Tillförlitligt styr konduktivitet, redoxpotential, och pH-värde samt koncentrationen av ammoniak, brom, klor, klordioxid, löst syre, kaustiksoda, väteperoxid, ozon, perättiksyra och salpetersyra.

JUMO Signalomvandlare och regulatorer

Filtrera
1
Träffar: 27