Signalomvandlare och regulatorer

Transmittrar och regulatorer från JUMO ger dig möjlighet att mäta och styra de flesta olika typer av elektrokemiska mätvärden i vätskor. Tillförlitlig kontroll av konduktivitet, redoxpotential och pH-värde samt koncentrationen av ammoniak, brom, klor, klordioxid, löst syre, kaustiksoda, väteperoxid, ozon, perättiksyra och salpetersyra.

JUMO Signalomvandlare och regulatorer

Filtrera
1
Träffar: 26