DAkkS-Kalibrierlabor
Kalibrering

DAkkS-kalibreringstjänst

Rutinmässig kalibrering säkerställer produktkvalitet baserat på internationellt jämförbara mätresultat. Som en DAkkS-ackrediterad tjänsteleverantör kommer vi att utforma en skräddarsydd kalibreringsstrategi som uppfyller din produktkvalitet och produktsäkerhetskrav. Komplett med tidsbesparande idéer där vi tar ansvar för kalibreringsuppgifterna - oavsett tillverkare.

Globalisering, förtroende och säkerhet

Vårt samarbete med vårt DAkkS-ackrediterade laboratorium innebär att den internationella marknaden bokstavligen står öppen för dig. Våra DAkkS-kalibreringar uppfyller trots allt internationellt giltiga standarder. Tillsammans med vår mångåriga erfarenhet som tillverkare av smarta sensor- och automationslösningar garanterar ackrediteringen dig kalibreringstjänster på högsta professionella nivå samt kvalitet och säkerhet för slutanvändaren.

Din kontakt


Stefan Krummeck

Stefan Krummeck

DAkkS Ledning av kalibreringslaboratorium +49 661 6003 9785 Stefan.Krummeck@jumo.net +49 661 6003 9785