Insert your alternative text
Kalibrering

DAkkS-kalibreringstjänst

Rutinmässig kalibrering säkerställer produktkvalitet baserat på internationellt jämförbara mätresultat. Som en DAkkS-ackrediterad tjänsteleverantör kommer vi att utforma en skräddarsydd kalibreringsstrategi som uppfyller din produktkvalitet och produktsäkerhetskrav. Komplett med tidsbesparande idéer där vi tar ansvar för kalibreringsuppgifterna - oavsett tillverkare.

DAkkS ackrediteringsintyg

Kompetens enligt DIN EN ISO / IEC 17025: 2018

Download your accreditation certificate.

Download

DAkkS-kalibrering

Fortfarande hör man ofta talas om en DKD-kalibrering (tysk kalibreringstjänst) eller DKD-ackreditering. DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) har dock varit ansvarig för detta sedan 2010. Det är det nationella ackrediteringsorganet för Förbundsrepubliken Tyskland och ansvarar för bland annat bedömning, ackreditering och övervakning av test / kalibreringslaboratorier enligt DIN EN ISO / IEC 17025. Denna standard anger de tekniska och specialistkvalifikationer som krävs för kalibreringslaboratoriet och kvalitetsledningssystemet.

Driftsättning

Idrifttagning av DAkkS-ackrediterade tjänsteleverantörer gör det möjligt för företag att uppnå sina interna och externa kvalitetsmål lättare och klara revisioner på ett tillförlitligare sätt. Detta innebär att ytterligare kostnader som kan uppstå till följd av eventuell omprövning och återkallelser på grund av otillräcklig kvalitet kan undvikas. Därför är ett intyg på ISO / IEC 17025 ackreditering det viktigaste urvalskriteriet när du väljer en kalibrerings tjänsteleverantör.

Temperaturkalibrering vid normal temperatur

Temperaturkalibrering vid normal temperatur

Kalibrering vid trippelpunkten för vatten

Kalibrering vid trippelpunkten för vatten

Temperaturkalibrering i ugn

Vårt utbud av tjänster

 • Ackrediterat enligt DIN EN ISO / IEC 17025: 2018
 • Laboratorieidentifiering D-K-15129-01-00
 • Kalibreringar i områdena:
  • Temperatur
  • Luftfuktighet
  • Tryck

Dina fördelar

 • Kalibrering som en tjänst för tredjepartsenheter med utmärkt pris-prestanda-förhållande
 • DAkkS-ackrediterad kalibrering i laboratoriet och på plats


Som en DAkkS-ackrediterad leverantör av kalibreringstjänster stöder JUMO dig med expertis, erfarenhet och innovativa processer, vilket hjälper dig att skydda kvaliteten på dina produkter och minimera anläggningens driftstopp.

Vill du kalibrera dina enheter, sensorer, produktionsanläggningar etc.? Eller behöver du information om DAkkS-kalibreringsprocess?


Din kontaktperson


Kalibrering DAkkS

Team Service +46 42 38 62 75 +46 42 38 62 75


Kalibrering DAkkS

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77

Andra icke-ackrediterade tjänster

Förutom DAkkS-certifierade kalibreringar kan vi förse dig med andra icke-ackrediterade tjänster inom detta område, såsom tester enligt AMS2750, CQI-9 och ISO 9001. Vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet.

Boka våra seminarier och dra nytta av vårt kunnande.