Applikationer inom sjöfartsindustrin

Sensor- och automationslösningar med godkännande av sjöfartsindustrin

Inom sjöfartsindustrin gäller särskilda krav på mät- och reglerteknik.
JUMO erbjuder ett brett utbud av sensorer, mätinstrument och givare samt ett flertal termostater, regulatorer och papperslösa skrivare som är godkända enligt DNV GL eller Bureau Veritas.
Det är möjligt att mäta, reglera, övervaka, styra och registrera temperatur, tryck, nivå och olika analytiska mätvärden i en mängd olika maritima tillämpningar.