Insert your alternative text
Litteratur

Aktuell kunskap för nybörjare och praktiker

Med vårt omfattande utbud av facklitteratur erbjuder vi nybörjaren grundläggande och experten användbar information inom området mät- och reglerteknik. Böckerna är tydligt strukturerade och innehållet förmedlas på ett enkelt och förståeligt sätt med hjälp av praktiska exempel och illustrationer. De olika ämnena presenteras på ett strukturerat sätt och behandlas för det mesta på ett neutralt sätt i förhållande till tillverkaren. Våra författare har flera decenniers erfarenhet och omfattande know-how inom sina respektive områden. Detta är en av anledningarna till att våra böcker har fått en fast plats som läromedel på många högskolor och universitet.

Sök efter Literature

Filtrera efter