Kammarugn Kammarugn

Diskontinuerlig värmebehandling

Många industriella processer kräver diskontinuerlig värmebehandling. Optimala processförhållanden är lättare att skapa och underhålla i slutna system som värme- och torkskåp eller toppbelastnings- och kammarugnar. Vissa applikationer kräver absolut ogenomtränglighet (t.ex. i gas- och vakuum ugnar) som behöver denna form.