Kompetens och styrkor

Från glastermometern till industri 4.0

I början av sin verksamhet inriktade sig JUMO på temperaturmätning. Idag är det Fulda baserade familjeföretaget världsledande inom området industriella temperaturgivare för värmemätare samt en högteknologisk leverantör av innovativa produkter inom mätning, styrning och automatiseringsteknik. JUMO har alltid varit engagerad i innovation utan att försumma traditionen som ligger till grund för dess 70-åriga framgångshistoria. Dessa rötter har ett avgörande inflytande på företagskulturen.


Begrepp som pliktkänsla och ansvarstagande, trovärdighet och förtroende är inte tomma ord, dessa begrepp är förankrade i verkligheten. Kunder runt om i världen litar på JUMO:s kvalitet och tillförlitlighet och dess produkter.

.

Produktionsavdelningen och försäljningsavdelningen arbetar hand i hand för din framgång.

Hands with JUMO screw-in resistance thermometers

Resultatet av det gemensamma arbetet är den bästa lösningen för en mät- och regleruppgift.

Komplett mätkedja från en enda källa - gjord för att mäta

Nästan alla nödvändiga produktkomponenter tillverkas internt. Samtidigt uppnår JUMO en mycket hög grad av flexibilitet för kundernas önskemål. Dessa behandlas individuellt om ingen lämplig lösning finns i produktsortimentet. Det nära samarbetet med kunden innebär att portföljen ständigt utökas med ytterligare lösningar för en mängd olika branscher. Detta gäller inte bara enskilda enheter inom en anläggning. JUMO´s utveckling från en komponentleverantör till en systemleverantör gör att den kan tillhandahålla din kompletta mätkedja från en enda källa.

En hög grad av flexibilitet kräver också en hög grad av innovationsstyrka, vilket återspeglas i det faktum att 8% av JUMO´s anställda är involverade i utveckling. Exportgraden på 54% visar att mät-, regler- och automatiseringsteknik från Fulda är populär över hela världen.

Vi stöder våra kunder under hela produktens livscykel.

Support under hela produktens livscykel

JUMO är "mer än sensorer + automatisering". Detta "mer" återspeglas i både bredden och flexibiliteten i produktsortimentet samt i det individuella stöd som erbjuds kunderna i deras applikationer. JUMO följer sina kunder från utveckling till support under hela produktens livscykel. Dessutom arbetar JUMO i nära och långvariga partnerskap med sina kunder om specifika lösningar.

JUMO förlitar sig på förtroende, hållbarhet, lojalitet och respekt i sina interaktioner med kunder, leverantörer och anställda. Detta är grunden för en långsiktig, solid tillväxt som långt överstiger de korta försäljnings- och resultatmålen. Det är därför JUMO inte följer varje trend utan beslutar om framtidsutsikter baserat på noggrann analys och utvärdering. Fokus på den högteknologiska sektorn och framtida industrier som energi, miljö och automatisering är resultatet av sådana beslut.

En gedigen lärlingsutbildning kvalificerar unga anställda att fortsätta utveckla tekniska innovationer i framtiden.

En utbildningsplats som grund för framgång

Kvalitet och tillförlitlighet samt flexibilitet och utveckling kräver mycket kompetens. JUMO säkrar och expanderar både genom en hög nivå av medarbetarnas lojalitet och en utmärkt lärlingsplats. Med 1300 anställda i Fulda-regionen är företaget en av de största arbetsgivarna i regionen. Vi är stolta över långa anställningsperioder och en lärlingskvot på 7,7% vilket ligger långt över branschgenomsnittet på 5%.

Dessutom har JUMO upprätthållit ett nära samarbete med University of Applied Sciences i Fulda i årtionden och har bidragit till inrättandet av Institutionen för elektroteknik. JUMO erbjuder regelbundet praktikplatser samt möjlighet att skriva en avhandling för en kandidatexamen eller magisterexamen, vilket ofta leder till fast anställning. Detta skapar nya möjligheter för proffs, för regionen och för sin egen innovativa kapacitet.

Utvecklingen fortsätter

Med sin forsknings- och utvecklingsplats i Fulda är JUMO förankrad i regionen med drygt 2400 anställda över hela världen.  Det breda produktsortimentet gör att vi har ett start skydd mot industrikriser. Resultatet är en känsla av säkerhet och potential för vidare utveckling. Den är baserad på organisk tillväxt, vilket har visat sig vara värdefullt inom familjeföretaget. Efter att JUMO fördubblade sin arbetskraft från 1952 till 1970 (från 100 till 1000) grundades det första dotterbolaget i Belgien 1971. Därefter fortsatte JUMO att expandera.


JUMO upplever en god tillväxt utan förvärv, särskilt på tillväxtmarknader som Indien och Sydamerika.

Ytterligare internationalisering riktas mot marknaderna i Indien och Sydamerika, där JUMO ser stor potential. Det internationella produktionsnätverket med etablerade tillverkningscentra i Rumänien och Kina kommer också att utökas ytterligare. Fulda regionen blir ett högteknologiskt utvecklingscenter som koncentrerar sig på nya industrier som bearbetning av vatten och avloppsvatten.