Insert your alternative text
Inköp

JUMO:s leverantörsportal

Välkommen till JUMO:s inköpsportal. Som ett internationellt företag är våra tankar och handlingar inriktade på våra produkters konkurrenskraft och våra kunders krav. Är du intresserad av att stödja utvecklingen av JUMO och ett långsiktigt partnerskap tillsammans med och med synergieffekter? Vi ser fram emot din ansökan!

Samarbetet med JUMO

Som ett internationellt företag och marknadsledare inom industriella sensorer och automation söker vi alltid efter starka partners som kan erbjuda mervärdeslösningar för vårt företag.

JUMO har dotterbolag som är etablerade på alla kontinenter. JUMO:s stadiga tillväxt och globalisering har gjort att vi framgångsrikt har kunnat etablera oss på världsmarknaden.

Inköpsvolymen ligger på en attraktiv nivå och ökar stadigt. Som ett resultat av vår inriktning på industrisektorn utmärker sig våra produkter genom sin mycket långa drifttid.

Därför erbjuder vi leverantörerna ett långsiktigt samarbete med tillväxtmöjligheter, t.ex. genom leverantörsutveckling och en stark integration i vår produktutveckling.

På vår leverantörsportal får du en detaljerad översikt över de önskade produktgrupperna.

Information för leverantörer

broschyr som PDF

Ladda ner

Allmänna köpvillkor

Pdf-dokument

Ladda ner

Riktlinjer för varuleveranser

Pdf-dokument

Ladda ner

Ansökan om särskild release

Pdf-dokument

Ladda ner

Leverantörsutvärdering inom EU

Pdf-dokument

Ladda ner

Leverantörens klassificering utanför EU

Pdf-dokument

Ladda ner

Som ekonomichef ansvarar Steffen Hoßfeld för inköpsstrategin.

Våra krav

Våra kunder förväntar sig att vi upprätthåller de högsta kvalitetsstandarderna. De förväntar sig också en hög grad av flexibilitet under hela produktens livslängd. För att uppfylla dessa krav och för att betona vår marknadsposition ställer vi i vår tur höga krav på leveranskedjan.

Vi förväntar oss innovation, kvalitet och tillförlitlighet så att vi kan stärka vår konkurrenskraft och tillföra ytterligare utveckling för JUMO tillsammans med dig.Erkännande av nollfelsprincipen.

Utöver detta har vi följande önskemål:

  • Hög konkurrensförmåga när det gäller pris, kvalitet och leveransförmåga.
  • Villig att genomföra kostnadsoptimering. Överenskommelse om bonusregler när försäljningsmålen uppnås som vi fastställer tillsammans.
  • Skydd av leveranskedjan genom individuella logistikkoncept.
  • EDP-baserat datautbyte där gränssnittet kommer att specificeras av JUMO.
  • Det datorbaserade utbytet av data som JUMO specificerar gränssnittet för.
  • Professionell support och innovativa produkter.
  • Strikt överensstämmelse av miljöbestämmelserna, t.ex. REACh och RoHS.
  • Överensstämmelse när det gäller den senaste tekniken för energiförbrukning och energieffektivitet samt miljöförvaltning.Översikt av våra krav

JUMO:s leverantörsportal ger en översikt på de produktkategorier som krävs. Vi söker alltid efter innovativa lösningar för våra produkter.

A characteristic of JUMO-products is reliability over a long time.

Obsolescence management

Generally, the product availability of semiconductors is significantly shorter than the product life cycle of the electronic module. The result is that some electronic components that maintain a product or system are no longer available.

Manufacturers of electric systems have to rise to these challenges. One step in solving these challenges is a strategic obsolescence management. This type of risk management can help meet these demands. We distinguish between strategic, proactive, and reactive obsolescence management.

Our obsolescence management covers continuous monitoring of the modules for changes and discontinuations. In addition we are in a position to forecast the long-term availability before the design-in of a component.


Risk management

The reliability of the supply chain is the focus of strategic purchasing. For this reason JUMO implemented a proactive and reactive risk management system. The system is designed to reduce the occurrence probability of risks in the long term.

Reactive strategies keep the effects as low as possible. In connection with scientific developments, concepts were devised that, among other things, analyze the complete backward supply chain of our manufacturers. We work closely with these strategic partners. The qualification occurs precisely according to our requirements.Contact JUMO as a supplier.

The supplier qualification

The qualification procedure is implemented in a application system. Kindly note that the admission to our pool of suppliers can only be administered through our platform.

Please be assured that your data will be handled confidentially and processed quickly.