Digitala indikatorer

För att säkerställa att du hela tiden har kontroll över minimi- och maximivärdena för nivån i din applikation erbjuder JUMO flera digitala indikatorer och tryckgivare som kan konfigureras av användaren och som är universellt användbara. De är idealiska för att utföra gränsvärdesövervakningsfunktioner på grund av den tydligt strukturerade, enkla användningen samt en 18-segmentig display för processvärden och parametrar.

 

JUMO Digitala indikatorer

Filtrera
1
Träffar: 6