Distributionsstation för fjärrvärme och husanslutning Distributionsstation för fjärrvärme Husinstallationer

Värme- och kylmätare

Värme- och kylmätaren är en mätanordning för att skaffa energi från en konsument. Beräkningen innefattar mätning och beräkning av mediets volymflöde och temperaturskillnaden mellan flöde och omvänt flöde. Två möjliga användningsområden är i distributionsstationer för fjärrvärme eller i husanslutningen. JUMO erbjuder samordnade temperaturgivarpar och ett brett utbud av installationsplatser för detta ändamål.