Grundvattenbehandling

Det mesta av vårt dricksvatten kommer från grundvatten. Här hittar du processbaserad mätteknik för behandling av dricksvatten från grundvatten. I diagrammet kan du se de olika steg som krävs för behandling av drickande. Klicka på den process som du behöver mättekniken för. Baserat på ett urval visas JUMOs produktportfölj för din process. Med den korrekta beskrivningen hittar du olika JUMO-lösningar för maskiner och system som används vid dricksvattenbehandling.

Vattenbrunn

2 Lösningar

En av källorna från vilka dricksvatten erhålls är grundvatten. För att säkerställa tillförlitlig övervakning av dricksvatten mäts och övervakas olika parametrar. En av de viktigaste parametrarna är pH-värdet.

Coagualtion and flocculation

3 Lösningar

Flocculation is a process in drinking water treatment to reduce existing turbidity. Here, extremely fine particles are coagulated from the water. In addition to turbidity, the level and flow of the contents in the flocculation plant have to be measured and monitored.

Sedimentering

2 Lösningar

De fasta partiklarna och turbiditeten som bildas genom flockning kan separeras genom sedimentering. Vattenkvaliteten övervakas via konduktivitet och pH. När pH-värdet är optimerat för flockning av organiska eller oorganiska ämnen, justeras detta igen efter flockseparationen och före filtreringen.

Filtration

Tryckmätning

Filtrering avser processen där en fast-flytande blandning i vatten eller avloppsvatten kan separeras eller delas upp med filter. Tryckövervakning före och efter filtret är nödvändigt för effektiv filtrering.

Desinfektion

Klormätning

Med hjälp av desinfektion tas mikroorganismer ur vattnet eller dödas. Det vanligaste desinfektionsmedlet vid dricksvattenbehandling är klor. Enligt kravet "så mycket som nödvändigt och så lite som möjligt" måste koncentrationen och doseringen av klorinnehållet kontinuerligt övervakas.

Vattentank

Nivåmätning

Det behandlade dricksvattnet lagras i lagringstankar. Nivån i dessa tankar kräver kontinuerlig övervakning. När allt kommer omkring bör tankarna varken vara tomma eller överfyllda, men en effektiv dricksvattenförsörjning bör garanteras.