Flottörbrytare

Övervakade nivåer är grundläggande för en optimal driftsstatus. Om, utöver nivåmätning, ett alarm eller annan funktion skulle utlösas om en viss nivå överskrids eller inte uppnås används flottörbrytare. En flottör växlar en reed kontakt och därmed de önskade enheterna som pumpar eller ventiler. Även här tar JUMO fram kundspecifika lösningar.

JUMO Flottörbrytare

Filtrera
1
Träffar: 5