Ballastvatten tankar ombord på ett fartyg Hantering av ballastvatten Beredning av dricksvatten Behandling av avloppsvatten

Vattenbehandling

Vattenbehandling krävs på stora fartyg. Ballastvatten måste renas så att det inte skadar lokala ekosystem när det släpps ut. Även avloppsvatten behandlas. På fartyg tas ofta dricksvatten från havsvatten. För alla dessa applikationer erbjuder JUMO sensor- och automatiseringsteknik med lämpliga godkännanden inom sjöfart.