Öltillverkning

Här hittar du några av de vanligast processerna för framställning av öl i ett bryggeri. Klicka för en detaljerad beskrivning och se vilka olika lösningar vi kan erbjuda för varje applikation i bryggeriet..

Mäskning

3 Lösningar

Vid mäskning behövs exakt temperaturmätning för processen ska bli lyckad. Maltblandningen regleras genom ett förutbestämt temperaturprogram så att stärkelsen i maltet bryts ned till socker. En mycket exakt temperaturreglering möjliggör också ett högt sockerutbyte, vilket medför att man kan påverka ölets fyllighet och alkoholhalt.

Laktunna

2 Lösningar

Under lakprocessen separeras maltens skal, det använda kornet, från vörten. Här fungerar det använda kornet som ett filter. Mäsken pumpas och återcirkuleras i kretsen tills ett filtreringsskikt har bildats från skalet. Omröraren styrs av tryckskillnaden så att filtreringen går effektivt

Vörtkokare

3 Lösningar

Kokning av vörten extraherar aromatiska komponenter från humlen. Samtidigt avdunstas alla komponenter som kan resultera i en dålig smak i ölet. Detta frigör vörten från andra ämnen i bottensatsen som denaturerar och separerar vid höga temperaturer. Den positiva bieffekten av att koka vörten är att vörten steriliseras.

Vörtkylare

4 Lösningar

Efter klargöring genom centrifugering eller genom filtrering måste vörten kylas ner till jäsningstemperatur så snabbt som möjligt. Här är även parametrarna för tid och temperatur oerhört viktiga. Flödeshastigheten för vörten styrs av vörttemperaturen. Ju varmare vörten är, desto långsammare flyter den genom kylaren.

Jäsning och lagringstank

3 Lösningar

Under jäsning blandas vörten med en viss mängd jästceller. I början av jäsningsprocessen luftas jästen väl och jäser därefter vid en temperatur som är optimal. Under efterföljande lagring skördas jästen och grönt öl lagras vid en angiven temperatur under en bestämd period, beroende på ölsort.