Insert your alternative text
Kalibrering

Luftfuktighetskalibrering

JUMO stöder sina kunder under hela produktens livscykel. Därför kan vi även kalibrera våra sensorer för att mäta fukt. Detta måste göras regelbundet för att säkerställa att mätanordningarna fungerar enligt deras tekniska data.

Noggrann luftfuktighetsmätning

Om luft eller olika material utsätts för fukt, påverkar fuktigheten dess egenskaper. Övervakning och mätning av luftfuktighetsnivåer är viktigt om effekter som kondens, korrosion, mögeltillväxt och föroreningar ska förhindras för produkter.

Luftfuktighet måste mätas i industrier som producerar och säljer mat, läkemedelsprodukter, kemikalier, bränslen, trä, textilier och papper. Museer, konstgallerier, datacenter, sjukhus, forskningslaboratorier är andra institutioner / företag där det också är viktigt att mäta luftfuktighet.

Ackrediterad kalibrering av luftfuktighetmätning:

  • Hygrometer för direkt mätning av fuktighet även med transmitter och datalagring i laboratoriet
  • Temperatur- och klimatskåp (fuktighet) i laboratoriet och på plats

Våra tjänster

  • Kalibrering enligt giltiga DKD riktlinjer
  • Utfärdande av kalibreringsintyg (dokumentation av kalibreringsresultat)

Dina fördelar

  • Internationell jämförbarhet och erkännande av ackrediterade kalibreringar undviker kostnader på grund av flera bedömningar
  • Färre produktfel eller återkallelser
  • Ökad kundförtroende för kvaliteten på dina produkter och tjänster

Din kontaktperson


Nivåkalibrering

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77