Insert your alternative text
Kalibrering

Kalibrering av luftfuktighet

JUMO stöder sina kunder under hela produktcykeln. Det är därför vi också erbjuder kalibrering av våra sensorer för mätning av luftfuktighet. Detta måste utföras regelbundet för att säkerställa att mätanordningarna fungerar enligt deras tekniska data och därmed ger dig optimal prestanda.

Exakt mätning av fukt är viktigt

Om luft eller olika material utsätts för fukt, påverkar fuktigheten dess egenskaper. Övervakning och mätning av luftfuktighetsnivåer är viktigt om effekter som kondens, korrosion, mögeltillväxt och föroreningar ska förhindras för produkter.

Luftfuktighet måste mätas i industrier som producerar och säljer mat, läkemedelsprodukter, kemikalier, bränslen, trä, textilier och papper. Museer, konstgallerier, datacenter, sjukhus, forskningslaboratorier är andra institutioner / företag där det också är viktigt att mäta luftfuktighet.

Ackrediterad kalibrering av luftfuktighetmätning:

  • Hygrometer för direkt mätning av fuktighet även med transmitter och datalagring i laboratoriet
  • Temperatur- och klimatskåp (fuktighet) i laboratoriet och på plats

Våra tjänster

  • Kalibrering enligt giltiga DKD riktlinjer
  • Utfärdande av kalibreringsintyg (dokumentation av kalibreringsresultat)

Dina fördelar

  • Internationell jämförbarhet och erkännande av ackrediterade kalibreringar undviker kostnader på grund av flera bedömningar
  • Färre produktfel eller återkallelser
  • Ökad kundförtroende för kvaliteten på dina produkter och tjänster


Din kontaktperson


Nivåkalibrering

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77