Insert your alternative text
Ansvarig export

Exportkontroll

Exportföretag är skyldiga att kontrollera om varor som skall exporteras är föremål för handelsrestriktioner (t.ex. gällande embargobestämmelser). Exportvaror kan säljas fritt endast om de enskilda ländernas säkerhetsintressen och de fredliga samexistensen mellan människor inte äventyras.

Export compliance management

JUMO GmbH & Co. KG uppfyller denna skyldighet. Vi har infört ett export Compliance Management-system som är anpassat till vår företagsgrupp. Vi tar avstånd medvetet från olagliga säljprocesser såsom deltagande i aktiviteter för utveckling, produktion och distribution av kärnvapen, biologiska och kemiska vapen. Vi säkerställer största möjliga grad av rättssäkerhet i alla import- och exportprocesser genom att klassificera våra produkter, kontrollera destinationslandet för eventuella embargo-föreskrifter som granskar slutkunderna enligt sanktionslistor och frågar om användningen av våra produkter.


Exportkontrollavdelningen ger centralt stöd till företagskoncernen både i Tyskland och utomlands. Vårt team ger dig råd om inom detta ämne när som helst. Vi är också tillgängliga för eventuella förfrågningar om exportkontrolldeklarationer eller recensioner av sanktionslistor. Du kan kontakta oss via telefon till telefonnummer som visas nedan eller via e-post till: exportcompliance@jumo.net.


Har du några frågor om vår exportkontroll?


Exportkontoll

David Biehl +49 661 6003-3657 +49 661 6003-3657

Läs mer

Förklaring om exportrestriktioner

Vissa JUMO produkter är också föremål för exportkontroll restriktioner (t.ex. EG dubbla användningsområden förordningen). En "dubbel-användningsprodukt" kan användas både i civilt och militärt sammanhang. Det är därför nödvändigt att få tillstånd från det tyska federala kontoret om ekonomiska frågor och exportkontroll (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA) för vissa exportprojekt. Du kan ta reda på vilka produkter som påverkas i "deklarationen om exportrestriktioner".

Download

Exportkontroll deklaration

JUMO och dess leverantörer har den gemensamma skyldigheten att alltid följa de rättsliga kraven på exportkontrollen och för att garantera deras konsekventa verkställighet. Av dessa skäl förväntar vi oss att våra leverantörer ska tillhandahålla en exportkontroll deklaration i tid. Du kan ta reda på vilken data som krävs från vår formulär. Om du behöver en långsiktig leverantörs deklaration från oss, kontakta oss via följande email: info.se@jumo.net.

Download