Halvledarreläer

För kontaktlös växling av växelströmsbelastningar behövs halvledarreläer. Kontroll- och effektdelen är galvaniskt isolerad av optokopplare. Styrsignalområdet är kompatibelt med de logiska utgångarna från JUMOs styrenheter. En typisk tillämpning för halvledarreläer är omkoppling av ohmsk-induktiva belastningar med hög omkopplingsfrekvens, särskilt inom industrisektorn.

Halvledarreläer

För kontaktlös växling av växelströmsbelastningar behövs halvledarreläer. Kontroll- och effektdelen är galvaniskt isolerad av optokopplare. Styrsignalområdet är kompatibelt med de logiska utgångarna från JUMOs styrenheter. En typisk tillämpning för halvledarreläer är omkoppling av ohmsk-induktiva belastningar med hög omkopplingsfrekvens, särskilt inom industrisektorn.

Hjälp mig att välja

Filtrera

Filtrera
1
Träffar: –