Insert your alternative text
Seminarier

Från praktikern för praktikern

Vi har höga krav på kvaliteten på våra seminarier "från praktikern för praktikern". Alla seminarier planeras i detalj av våra interna utbildare och innehåller många praktiska övningar. Variationen sträcker sig från grundkurser om olika mätvärden som temperatur, tryck, flöde eller de många analytiska mätvärdena till flerdagars workshops om våra styr- och automationslösningar. Därför är vi mycket glada över din positiva feedback: I genomsnitt får vi 1,3 i betyg av våra deltagare!

Gruppdiskussion

Intressanta ämnen

Nätverkande

Massor av tid för nätverkande

Enligt detta motto har vi lärt oss en hel del nya saker under de senaste månaderna: Vi har behövt ändra våra sätt att bete oss, upptäcka nya vägar och utveckla nya strategier. Vi på JUMO Campus har också anpassat vårt utbildningsprogram till de nya förutsättningarna - eftersom hälsan hos våra anställda och kunder är JUMO:s högsta prioritet:
Alla utbildningsrum har anpassats så att distans- och hygienregler alltid följs. Om antalet registreringar överstiger rumskapaciteten kommer deltagarna att delas in i 2 grupper.

 

Sök efter Seminar

Filtrera efter