Hjulaxel framdrivning Hjulaxel framdrivning

Drivlineteknik

Drivlinan är näst efter motorn, kärnan i framdrivningen. Här överförs energin till rälsen. Men inte endast för att hålla hastigheten utan här ställs även höga krav på säkerhet ,ansvar vid transport av gods samt i första hand de resande. Dessa höga anspråk ställs även på mättekniken, vilken är dimensionerad för lika höga krav.