Vi är en medlem

Översikt järnvägsteknik

Mät- och reglerteknik för komfort och säkerhet

Mät- och reglerteknik för komfort och säkerhet

Järnvägen ställer stora krav på mät- och reglerteknik. Framför allt kräver vibrationer orsakade av rörelse att mätanordningarna har särskilda egenskaper. Våra produkter uppfyller de höga kraven på järnvägsteknik - trots allt innebär detta komfort och framför allt säkerhet för miljontals passagerare.

Kontaktperson


Branschchef inom järnvägsteknik

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77