Konfigurationstjänst

Den perfekta uppstarten för din anläggning

För JUMO är inköp av en produkt inte där en affärsrelation slutar, utan snarare där den börjar. Vi stöder våra kunder med start av våra enheter så att dessa ger maximal prestanda. Allt detta har som mål att hjälpa dig att driva dina anläggningar på ett så produktivt sätt som möjligt.

Insert your alternative text

Vårt utbud av tjänster

  • Support som handlar om att modernisera dina anläggningar
  • Support med att definiera krav och välja produkter
  • Skapande av kundspecifika anslutningsdiagram
  • Dokumentation av konfigurationen
  • Hjälper dig att använda JUMO-produkter på det mest optimala sättet

Din kontaktperson


Konfigurationsservice

Team Service +46 42 38 62 75 +46 42 38 62 75

Dina fördelar

Minskade kostnader genom kortare starttider och mindre tid på dokumentation. Produkterna är anpassade till din applikation, vilket ökar produktiviteten i din anläggning.