Fastbränslepannor Fastbränslepannor

Uppvärmningsteknik

Mät- och styrteknik är avgörande för uppvärmningstekniken. Det är inte bara rumstemperaturen som är avgörande för att kontrollera uppvärmningen - värmaren själv måste också övervakas kontinuerligt. Värmesystem kräver också tryckmätteknik (t.ex. för vattenkretsen). Lär dig mer om JUMOs lösningar inom värmekonstruktion.