Trinkwasseraufbereitung
Framgångshistoria: Behandling av dricksvatten

Samarbete för hållbar hantering av vatten

På grund av klimatförändringar och den ständigt växande världsbefolkningen blir dricksvatten en alltmer bristvara. Detta gäller särskilt i folkrika länder som Indien, där mer än 500 miljoner människor inte har någon eller begränsad tillgång till dricksvatten. För att råda bot på denna situation och tillhandahålla vattenförsörjning i hela landet har den indiska regeringen valt en framtidsinriktad strategi. Tillsammans med Baden-Württembergs delstatsbyrå för miljöteknik och resurseffektivitet samt Fraunhoferinstitutet för gränssnittsteknik och bioteknik IGB testas metoder för effektiv konsumtion av dricksvatten i cirka 100 så kallade "smarta städer". En av dessa är staden Solapur i den västra indiska delstaten Maharashtra.

Uppgift

Vattenbehovet i miljonstaden tillgodoses huvudsakligen av Ujanidammen som ligger mer än 100 kilometer bort, men som påverkas allvarligt av utsläpp från närliggande bostadsområden. För att få detaljerad information om grundvattenkvaliteten i vattenverket och för att kunna vidta riktade åtgärder för att förbättra vattenförsörjningen måste vattenkvaliteten övervakas kontinuerligt med hjälp av ett vattenövervakningssystem online.

Vattenutvinning från dammen.

Lösningsmetod

JUMO:s ingenjörsavdelning i Fulda ansvarade för det tekniska genomförandet av dessa krav medan byggledningen i Solapur sköttes av JUMO:s indiska dotterbolag. Förutom digitala givare från digiLine-familjen användes även det nya automationssystemet JUMO variTRON 300. Processvisualisering samt insamling, utvärdering och arkivering av alla relevanta data skedde via det innovativa JUMO Cloud.

Genom att inrätta ett intelligent JUMO digiLine-sensornätverk kan parametrar som flöde, konduktivitet, surhetsgrad och turbiditet mätas med ett enda system, vilket gör det mycket snabbare och effektivare att koppla ihop de enskilda mätpunkterna. Allt som krävs är en enda digital signalledning till JUMO variTRON 300 för vidare bearbetning. I hjärtat av det smarta automationssystemet finns en kraftfull CPU med en 800 MHz enkelkärnig processor samt en anpassad konfigurations- och processdataredigerare.

Uppgifterna samlas i JUMO Cloud, som ger global tillgång till mätdata via alla vanliga webbläsare och kännetecknas av en hög säkerhetsnivå samt värdefulla visualiserings-, larm- och planeringsfunktioner. Detaljerad datautvärdering med efterföljande åtgärdsrekommendationer utförs kvartalsvis av Fraunhofer IGB.

Det förverkligade projektet i Solapur

Det förverkligade projektet i Solapur

Digital vattenövervakning

Digital vattenövervakning

Resultat av projektet

JUMO:s expertis och lösningar utgör ett viktigt bidrag till en resursbesparande vattenhantering. JUMO utbildar till exempel lokala operatörer i hur de självständigt kan övervaka och optimera vattenvärdena. Water Innovation Center i Solapur visar hur viktigt det är med samarbete mellan enskilda branscher för att lösa globala miljöproblem. Utan nätverket German Water Partnership e. V., som samlar cirka 350 specialiserade företag, universitet och forskningsinstitut från vatten- och avloppssektorn, skulle ett så effektivt samarbete om hållbar vattenförvaltning inte ha varit möjligt. Följaktligen fungerar projektet också som en modell för andra städer och regioner.