Varning

Varning

Ogiltig konfiguration hittades. Kontakta administratören.

 
Varning

Varning

Ogiltig konfiguration hittades. Kontakta administratören.

 
Framgångshistoria om vattenbruk

Tillväxttrend med helt ny teknik

Recirkulerande vattenbrukssystem (SRA/RAS) är en del av den nya tekniken inom fiskodling och möjliggör effektiv och miljövänlig odling av fisk i kontrollerade produktionsanläggningar. Det handlar trots allt om toppmoderna vattenbehandlingssystem som inte påverkas negativt av yttre faktorer på grund av det slutna cirkulationssystemet. Dessa system kräver dessutom mycket litet utrymme. En annan viktig egenskap är att endast en minimal mängd vatten behöver bytas ut varje dag, vilket sparar resurser.

Uppgift

2018 behövde ANFACO (ett spanskt forsknings- och utvecklingsinstitut för konserverings- och vattenbrukssektorn) ett professionellt RAS-system för att optimera och utöka sina tjänster. Utöver den kontinuerliga övervakningen och optimeringen av temperatur, salt- och syrehalt, pH-värde, alkalinitet och kemisk sammansättning måste fasta ämnen filtreras bort och avloppsvattnet behandlas med ett biofilter. Detta projekt medförde också särskilda krav. Salt behövde tillsättas till vattnet i de enskilda odlingsbassängerna för att simulera havsvatten eftersom företaget ligger långt från kusten. RAS-processen och vattenbrukslokalen skulle ligga på två olika våningar och processdata måste vara åtkomliga när som helst via mobiltelefon eller surfplatta via JUMO Device App. SMS-varningar efterfrågades för avvikelser från inställningsvärdena.

Recirkulerande vattenbrukssystem hos ANFACO

Lösningsmetod

Samtliga krav kunde genomföras med en intelligent helhetslösning från JUMO under ledning av vårt spanska dotterbolag. Den centrala regulatorn JUMO mTRON T ansvarar här för styrning, automatisering och visualisering av RAS-systemet. JUMO AQUIS touch S flerkanalig mätutrustning tillsammans med JUMO CTI-500 tar hand om övervakningen av parametrarna för vattenanalys och induktiv konduktivitetsmätning. Totalt 6 mätningar utförs samtidigt i enheten - några av dem är också kontrollerade (2× pH, 2× induktiv konduktivitet, 1× redox, 1× syrgasmätning). På så sätt kan mätvärden som vattentemperatur, salthalt och andra kritiska värden ställas in och övervakas. Loggningsdata skickas till kundens datacenter för analys och visualiseras via en display/surfplatta i vattenbruksrummet. Fjärråtkomst är möjlig via JUMO Device App.

Styrning av RAS-systemet genom JUMO mTRON T

Styrning av RAS-systemet genom JUMO mTRON T

Kontrollpanel JUMO mTRON T

Kontrollpanel JUMO mTRON T

Nya produkter

En lösning med den innovativa JUMO variTRON-familjen som efterföljare till JUMO mTRON T är också möjlig.

Resultat av projektet

Samarbetet mellan ANFACO, JUMO och de tekniska institutionerna resulterade i ett mycket säkert och tillförlitligt RAS-system som skapar optimala odlings- och levnadsförhållanden för fisken. Kundens behov och krav uppfylldes helt och hållet av den kompletta lösningen, vilket bevisar att innovativ JUMO-teknik kan användas inom nästan alla branscher och områden.