Insert your alternative text
Karriär

Vår HR-avdelning

Om du är intresserad av att arbeta på JUMO är du välkommen att kontakta, oavsett om du vill veta mer om företaget, en viss ledig plats eller om ansökningsprocessen. Vi ger också råd och hjälp om du har frågor angående utbildningsplatser och praktikplatser.

Personalavdelning


HR-chef

Anders Esbjörnsson +46 42 38 62 78 +46 42 38 62 78