Mätceller

För optimal tryckmätning erbjuder JUMO både kiselhalvledare (piezoresistiva) såväl som digitala tryckmätceller för användning i tryckgivare och nivåsonder. Alla mätceller kan konfigureras enligt dina egna specifikationer, t.ex. för signalbegränsning och gränsvärden.

JUMO Tryckceller

Filtrera
1
Träffar: 3