Mätceller

För optimal tryckmätning erbjuder JUMO både kiselhalvledare (piezoresistiva) såväl som digitala tryckmätceller för användning i tryckgivare och nivåsonder. Alla mätceller kan konfigureras enligt dina egna specifikationer, t.ex. för signalbegränsning och gränsvärden.

Mätceller

För optimal tryckmätning erbjuder JUMO både kiselhalvledare (piezoresistiva) såväl som digitala tryckmätceller för användning i tryckgivare och nivåsonder. Alla mätceller kan konfigureras enligt dina egna specifikationer, t.ex. för signalbegränsning och gränsvärden.

Hjälp mig att välja

Filtrera

Filtrera
1
Träffar: –