Kyltorn

Kylvattenbehandling

I många tekniska processer skapas oanvänd värme, t.ex. när det gäller datacenter och kraftverk. Processvärmen måste avledas för att skydda människor, växter och produkter från denna värmeenergi. Förångande kylanläggningar, även kända som kyltorn, utför denna funktion. Eftersom kylvattnet tenderar att tjockna under avdunstning på grund av lösningen av salter och fast material, och eftersom det är en grogrund för organismer (alger, patogener), måste vattenkvaliteten övervakas permanent.