Tankfartyg Gas och oljetankar

Tankfartyg

För transport av olja eller flytande gas används sfäriska tankar som sticker ut halvvägs över tankfartygets däck. På grund av de höga tryck- och temperaturbelastningarna som påverkar materialen är tankarna gjorda av speciellt rostfritt stål och isolerade från skrovet. Den tillämpade mät- och styrtekniken måste ha godkännanden både för marina applikationer och mot explosionsrisk.