Kvalitetsstandard

Kvalitet är ingen tillfällighet

Snarare är det resultatet av ett fungerande system. JUMO utvecklar och producerar högkvalitativa produkter för mät, styr och automationsteknik. På grund av ett ovanligt högt produktionsdjup för ett industriföretag kan vi producera kvalitet "Made in Germany" på alla nivåer.

ISO 9001 : 2015 Certifikat JUMO SverigeISO 9001 : 2015

Vårt kvalitetssystem uppfyller kraven i standarden ISO 9001 : 2015

Download
3D-röntgen med datortomografi

Med modern teknik, exempelvis en 3D-röntgentomograf, säkerställer vi en utmärkt kvalitet på våra produkter.

Våra certifieringar

DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 14001

Implementeringen av vårt processorienterade kvalitetsstyrningssystem enligt kraven i DIN EN ISO 9001: 2015 säkerställer vårt företags hållbara framgång. Vi strävar efter att uppnå högsta möjliga kundnöjdhetsnivå genom kontinuerlig bedömning av kundernas behov och förväntningar. Systematisk personalplanering och utveckling stärker våra medarbetares medvetenhet om de åtgärder som krävs för att möta produktkraven.

Download

Ansvarskänsla

På JUMO är kvalitet varje anställds ansvar. Ständiga processförbättringar kan uppnås av varje enskild medarbetare genom bl.a.vårt företagsförslagssystem och en idélåda.

Professionell

Kvaliteten på våra produkter är särskilt viktig för oss. Omfattande mät- och testutrustning ligger till grund för detta mål:

  • 3D-koordinatsmätmaskin
  • 3D röntgen datortomografi
  • Skannande elektronmikroskop med EDX
  • Infraröd spektrometer
  • Testbänk för IP-skyddsklasstestning
  • Fatigue testing machine
  • GTEM-cell för EMC-mätningar

Certifierad

Genom att systematiskt planera kvalitet i förväg utvecklar och tillverkar vi produkter som uppfyller våra kunders kvalitetskrav. Vårt kvalitetsstyrningssystem är certifierat enligt den senaste DIN EN ISO 9001. Vårt mål är att vara en trogen och pålitlig partner.

Alla våra certifikat finns att ladda ner längst ner på sidan.

Kontaktperson


Kvalitetschef

Harald Gienger +49 661 6003-271 +49 661 6003-271

Sammethandskar för växtbaserad behandling

Torkade örter har inte bara blivit en oumbärlig del av köket. Torkningsprocessen är tidskrävande. Örterna måste behandlas försiktigt för att garantera optimal kvalitet och högsta möjliga innehåll av den aktiva substansen. JUMO och dess partner Hofgutkräuter GmbH & Co. KG i Reinheim, Tyskland har utvecklat en energieffektiv och variabel lösning.

Läs om framgångshistorien

Nöjd partner

Thomas Ost, Projektledare Vacuumschmelze GmbH & Co.KG

"Vi har hittat en stark partner inom JUMO Engineering vars expertis övertygade oss."

Vacuumschmelze GmbH & Co.KG
Thomas Ost, Projektledare

Perfekt

Våra framgångar och utmärkelser bekräftar våra handlingar.

Vi är stolta över att våra prestationer som entreprenörer och arbetsgivare liksom vår expertis inom varumärkeskommunikation och sensorteknik bekräftas.

Våra utmärkelser

Hessen Champions 2015
german brand award 2017 winner
Exzellenzbetrieb Deutscher Mittelstand 2019
Grosser Preis des Mittelstandes
Leading Employer Deutschland 2020
Top Arbeitgeber Mittelstand 2020

Våra certifieringar

DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 14001

Implementeringen av vårt processorienterade kvalitetsstyrningssystem enligt kraven i DIN EN ISO 9001: 2015 säkerställer vårt företags hållbara framgång. Vi strävar efter att uppnå högsta möjliga kundnöjdhetsnivå genom kontinuerlig bedömning av kundernas behov och förväntningar. Systematisk personalplanering och utveckling stärker våra medarbetares medvetenhet om de åtgärder som krävs för att möta produktkraven.

Download

Kvalitetssäkring enligt direktiv 2014/34 / EU ATEX (CE2004)

Genomförandet av kraven i det europeiska direktivet 2014/34 / EU och DIN EN 80079 "Explosiva atmosfärer - tillämpning av kvalitetssystem" säkerställer att våra enheter och skyddssystem kan användas i potentiellt explosiva miljöer när de används i enlighet med deras avsedda användning. Ett notifierat ombud övervakar regelbundet kvalitetssäkringssystemet för att säkerställa överensstämmelse med bilaga IV till direktivet.

Download

Kvalitetssäkring enligt tryckutrustningsdirektivet 2014/68 / EU (CE0036)

Genomförandet av kraven i det europeiska direktivet 2014/68 / EU säkerställer att våra enheter och skyddssystem kan användas som tryckbärande anordningar när de används i enlighet med deras avsedda användning. Ett notifierat ombud övervakar regelbundet kvalitetssäkringssystemet för att säkerställa överensstämmelse enligt direktiv 2014/68 / EU bilaga III, modul D.

Download

Direktiv 2014/32/EU

Genomförandet av kraven i det europeiska direktivet 2014/32 / EG säkerställer att våra temperaturgivarpar kan användas som mätutrustning inom kategorin MI-004 "Värmemätare" när de används i enlighet med deras avsedda användning. Som tillverkare förklarar vi överensstämmelsen (CE-märkning och metrologiidentifiering) för dessa temperaturgivarpar där det är nödvändigt eftersom de uppfyller alla relevanta krav i direktivet. Ett notifierat ombud övervakar regelbundet erkännandet av kvalitetsstyrningssystemet i enlighet med bilaga D. i direktiv 2014/32 / EU.

Download

German Weights and Measures Act – MessEG

Genomförandet av kraven i den tyska lagen om vikter och åtgärder (MessEG) säkerställer att våra temperaturgivarpar för kylmätare kan användas som mätutrustning när de används i enlighet med deras avsedda användning. Som tillverkare förklarar vi överensstämmelsen för dessa temperaturgivarpar när så krävs, eftersom de uppfyller alla relevanta krav i lagen. Ett notifierbart ombud övervakar regelbundet erkännandet av kvalitetsstyrningssystemet enligt den tyska lagen om vikter och mått.

Download

DAkkS (DKD)/DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Vårt DAkkS kalibreringslaboratorium har implementerat de allmänna kraven för expertis hos test- och kalibreringslaboratorier enligt DIN EN ISO / IEC 17025. Erkännandet av DAkkS-kalibreringslaboratoriet för kalibreringar inom temperaturområdet utförs av det tyska nationella ackrediteringsombudet och är föremål för regelbunden övervakning.

Download

DIN EN ISO 3834-3

Våra svetsproduktionsanläggningar har implementerat de kvalitetskrav som definieras i DIN EN ISO 3834-3 för fusionssvetsning av metalliska material. De svetsrelaterade förhållandena för produktion av tryckutrustning enligt det europeiska direktivet 2014/68 EU har demonstrerats i närvaro av en godkänd testanläggning. Godkännandet som tillverkare enligt AD 2000-kod HP 0 i kombination med DIN EN ISO 3834-3 har certifierats med regelbunden övervakning.

Download

Obligatoriskt intyg från Kina(CCC)

CCC är det obligatoriska kinesiska certifikatet för olika produktgrupper - särskilt tekniska produkter, elektroniska produkter och produkter inom bilsektorn. Tillverkare av produkter som kräver certifiering måste få ett CCC-märke för att kunna exporteras till Kina. Våra produkter kräver inte certifiering och behöver inte testförsegla.

Download

UK-Quality Assurance Notification

The implementation of the requirements of UKSI 2016:1107 ensures that our equipment and protective systems can be used in potentially explosive atmospheres when used as intended. Quality assurance compliance is regularly monitored by a notified body.

Download

VDB certifikat

Föreningen för den tyska järnvägsindustrin i Tyskland förenar tillverkarna av alla produkter för järnvägsverksamhet under ett tak. Medlemmarna i föreningen är starkt engagerade i högeffektiv och hållbar järnvägstransportteknik.

Download