Insert your alternative text
Företagsinformation

Ett företag med tradition

JUMO GmbH & Co. KG är en högteknologisk leverantör av innovativa produkter inom mät-, styr- och automationsteknik. Företaget är ett familjeföretag i tredje generationen och har nu över 2 500 anställda över hela världen. Det innovativa produktsortimentet omfattar hela mätkedjan från sensor till automationslösning för mätvärdena temperatur, tryck, vätskeanalys, flöde, nivå och fuktighet.

I dag är företaget världsledande på marknaden för industriella temperaturgivare och kännetecknas av hög innovationsgrad, vertikal integration över genomsnittet och ett brett produktsortiment. Detta gör det möjligt att tillgodose kundernas krav på ett snabbt och flexibelt sätt.

Trovärdighet och förtroende som grund för företagsledningen säkerställer en hög nivå av lojalitet hos de anställda. Morgondagens efterfrågan på kvalificerad arbetskraft säkerställs genom en utbildningskvot som ligger över genomsnittet.

Med en produktionsyta på 54 000 m2 vid två produktionsanläggningar är JUMO en av de största arbetsgivarna i Fulda. Dessutom finns det 5 filialer, ett dotterbolag och 15 hemkontor i Tyskland.
 


Genom en hållbar företagsledning med realistiska tillväxtmål och en solid finansiering samt genom att fokusera på viktiga framtidsmarknader är JUMO-koncernen på rätt väg att växa även i framtiden.