Reperationsservice

Med oss fungerar din anläggning smidigt

Minska driftstopp genom att lita på våra högt kvalificerade tekniker för diagnos och reparationer. Beroende på hur brådskande det är är det möjligt att komma överens om en individuell reaktionstid.

Våra tjänster

  • Express reparationsservice
  • Konsultation om reparation eller migrering till en ny teknik
  • Lån av enhet är möjligt under reparationen
  • Eftermontering av extra koder
  • Uppdateringar av hårdvara och programvara
  • Omfattande funktionstester
  • Omkalibrering
  • Utbyte av förslitningsdelar
  • På begäran tillhandahålls en kostnadsberäkning

Dina fördelar

Snabb reparation som minskar driftstoppet. Kvalificerade tekniker med omfattande produktkunskap. Garanti för utförd reparation.

Retur av produkter

Använd detta formulär om du skickar tillbaka en enhet till oss för reparation.

Ladda ner

Din kontaktperson


Reparationsservice

Team Service +46 42 38 62 75 +46 42 38 62 75