Kontinuerlig ugn Kontinuerlig ugn

Kontinuerlig värmebehandling

Kontinuerlig värmebehandling används i många olika industriområden. Det handlar inte bara om att uppnå en snabb tillverkningsprocess där produkterna passerar anläggningen på ett automatiserat sätt. Dessa system kan också kartlägga zoner med olika temperaturintervall genom vilka produkterna passerar. På detta sätt kan produkter till exempel värmas, kylas, torkas och brännas.