Socialt ansvar

Entreprenörsverkan baserad på etiska principer

Som ett ägardrivet familjeföretag är behandlingen av etiska principer i vår entreprenörs handlingar och i våra kontakter med varandra en naturlig del av vår företagsfilosofi. Som en långvarig medlem i ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie eV - German Electrical and Electronic Manufacturers 'Association) var det självklart att vi skrev in detta skriftligen 2010 genom att underteckna ZVEI Code of Conduct och därmed officiellt åtagit oss att följa etiska principer.

"Mångfald som en möjlighet" är principen i Mångfaldsstadgan, ett initiativ från tyska företag för att främja mångfald. Det innebär att alla anställda värderas oavsett kön, nationalitet, etniskt ursprung, religion eller ideologi, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller identitet.

För oss utgör dessa saker utan tvekan en del av den respektfulla interaktionen med varandra. Genom att underteckna stadgan om mångfald har vi också offentligt åtagit oss att främja ett klimat av acceptans och ömsesidigt förtroende för vårt företag.

Mångfaldsstadga

Undertecknat dokument

Ladda ner

Människor med olika bakgrunder och i alla åldrar arbetar för JUMO över hela världen.

Uppförandekod - tillämpad över hela världen

Uppförandekoden är global och baseras på internationellt tillämpliga avtal som FN: s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter. Den följer också de grundläggande arbetsnormerna för Internationella arbetsorganisationen (ILO) och principerna i Rio-deklarationen om miljö och utveckling.

Download

Vi vill bevara en sådan vacker natur som finns här i Rhön regionen.

Har du några frågor?


Miljö- och säkerhetschef, energi och miljöledning, arbetshälsa och säkerhet

Britta Goldbach +49 661 6003-652 +49 661 6003-652