Kleiner Tannenbaum im Wald
Socialt ansvar

Entreprenörskap som bygger på etiska principer

Som ett familjeföretag med ägarledning är det en naturlig del av vår företagsfilosofi att ta hänsyn till etiska principer i vårt företagande och i våra kontakter med varandra. Som mångårig medlem av ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. - tyska sammanslutningen av el- och elektroniktillverkare) är det självklart att vi 2010 skrev under ZVEI:s riktlinjer för uppförande och därmed officiellt åtagit oss att följa etiska principer.

"Mångfald som en möjlighet" är principen i Mångfaldsstadgan, ett initiativ från tyska företag för att främja mångfald. Det innebär att alla anställda värderas oavsett kön, nationalitet, etniskt ursprung, religion eller ideologi, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller identitet.

För oss utgör dessa saker utan tvekan en del av den respektfulla interaktionen med varandra. Genom att underteckna stadgan om mångfald har vi också offentligt åtagit oss att främja ett klimat av acceptans och ömsesidigt förtroende för vårt företag.

Stadga om mångfald

Undertecknat dokument

Ladda ner

Personer i olika åldrar och med olika bakgrund arbetar globalt för JUMO.

Förhållningsregler - gäller i hela världen

Uppförandekoden är globalt tillämplig och baseras på internationellt tillämpliga överenskommelser, t.ex. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Den följer också Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande arbetsnormer och principerna i Rio-deklarationen om miljö och utveckling.

Download

Vi vill bevara den vackra natur som finns här i Rhön regionen.

Har du några frågor?


Miljö- och säkerhetschef, energi och miljöledning, arbetshälsa och säkerhet

Christoph Ihrig +49 661 6003-2203 +49 661 6003-2203


Miljö- och säkerhetschef, energi och miljöledning, arbetshälsa och säkerhet

Sonja Reinhardt +49 661 6003 2483 +49 661 6003 2483