Insert your alternative text
Regionalt ansvar

Vi stöder regionen och människorna

Som ett regionalt företag känner vi oss en stark förbindelse med vår hemregion, eftersom namnet JUMO och delägarna Bernhard och Michael Juchheim är starkt rotade i Fulda-området. För oss är det en fråga om ära att stödja vår region. Vi stöder framförallt regionala sociala institutioner, kulturprojekt eller idrottsföreningar. Barn- och ungdomsarbetet spelar en särskilt viktig roll här. Vi välkomnar alltid bra idéer.

Socialt medvetande i våra vardag

Det är inte bara de anställda som upprätthåller ett vänligt förhållande med varandra och som utövar socialt medvetande i sina interaktioner varje dag. Vi vill också förmedla denna känsla av social medvetenhet. Till exempel organiserar JUMO´s trainee regelbundet projekt med sociala institutioner som Fuldaer Tafel eller Caritas Workshops. Syftet är att stärka de sociala värdena som ansvar, civila mod och socialt engagemang.

Främja ekonomin - säkra jobb

Delägarna Bernhard och Michael Juchheim har i årtionde varit engagerade i den regionala ekonomin och den ekonomiska tillväxten, vilket säkrar jobb i regionen. Under de senaste åren har Fulda utvecklats till ett "paradis för anställda", eftersom en balanserad blandning av följande kan hittas här:

  • Säkra jobb

  • Hög levnadsstandard

  • Relativt låga priser

Bra arbetsgivare och en stark partner

JUMO är känd i regionen för att vara en bra och solid arbetsgivare. Dessutom skiljer vi oss genom över genomsnittet engagemang för lärlingar. Ta reda på mer om karriärmöjligheter på JUMO samt projekt som JUMO stödjer:

JUMO supports:

 

  • Projekt speciellt inom området "framtida ungdomsutbildningar".

  • Hållbara projekt med en finansieringsperiod på upp till 3 år

  • Särskilt innovativa projekt

Har du ytterligare några frågor?


Regionsansvarig

Michael Brosig +49 661 6003-9293 +49 661 6003-9293