Elektroder och sensorer

Du kan lita på JUMO när det gäller elektroder och sensorer för elektrokemiska mätningar. Elektroder för mätning av ledningsförmåga, redoxpotential och pH-värde samt ett brett spektrum av sensorer för ammoniak, brom, klor, klordioxid, ozon, perättiksyra och väteperoxid erbjuder lösningar för en mängd olika applikationer. Optiska sensorer finns också för löst syre och grumlighet.

JUMO Elektroder och sensorer

Filtrera
1
Träffar: 44