Kontaktperson


Branschchef inom uppvärmning och luftkonditionerings industrin

Sales Sweden +46 42 38 62 77 +46 42 38 62 77

Applikationer inom uppvärmnings- och luftkonditioneringsteknik

Tillförlitliga lösningar inom HVAC från JUMO

Värme- och luftkonditioneringsteknik spelar en viktig roll inom bl.a. industriella processer och byggnadsteknik. För uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem samt värme- och kylmätare kan du förlita dig på RTD-temperaturgivare, sensorer, sändare, termostater, regulatorer, papperslösa inspelare samt säkerhets- och automationssystem från JUMO. Du mäter, reglerar och övervakar temperatur och tryck på ett tillförlitligt sätt.