Dieselmotor Dieselmotor

Diesel framdrivning

Framdrivning av tåg genererar massiva påfrestningar på drivsystemen. Som ett resultat blir därför vissa komponenter utsatta för höga temperaturer vilka konstant behöver övervakas. Mätteknologi från JUMO hjälper er med att övervaka temperatur och tryck i drivsystemen.