Insert your alternative text
JUMO Campus

Välkommen till JUMO Campus!

I dagens dynamiska arbetsvärld är livslångt lärande inte längre bara en fördel, det är en nödvändighet. Kraven på de anställda inom mät-, styr- och automationsteknik växer ständigt, och produkter och lösningar blir alltmer komplexa. För att hjälpa dig att hålla din expertis uppdaterad och dra maximal nytta av din JUMO-produkt, har vi skapat ett omfattande utbildningsprogram kallat JUMO Campus.

Vi genomför gärna alla våra seminarier som exklusiv utbildning för dig - antingen i dina lokaler, online eller i Fulda. Kontakta oss bara - vi skapar gärna ett individuellt erbjudande för dina behov!

Search trainings

Filtrera efter

NO RESULTS