Insert your alternative text
JUMO Campus

Välkommen till JUMO Campus!

I dagens dynamiska arbetsvärld är livslångt lärande inte längre bara en fördel, det är en nödvändighet. Kraven på de anställda inom mät-, styr- och automationsteknik växer ständigt, och produkter och lösningar blir alltmer komplexa. För att hjälpa dig att hålla din expertis uppdaterad och dra maximal nytta av din JUMO-produkt, har vi skapat ett omfattande utbildningsprogram kallat JUMO Campus.

Aktuella händelser

Hälsan hos våra anställda och kunder är en topprioritet för JUMO. Vi har därför omorganiserat vår utbildningsverksamhet:

  • I varje enskilt fall fattas ett beslut om huruvida en utbildning ska hållas baserat på den aktuella infektionssituationen. Om det inte är möjligt att hålla utbildningen kommer denna att flyttas fram eller hållas online efter överenskommelse med de anmälda deltagarna.
  • Alla utbildningsrum har anpassats på ett sådant sätt att de gällande hygienbestämmelserna alltid kan garanteras.
  • Vi genomför gärna alla våra seminarier exklusivt för dig - antingen i dina lokaler, online eller i Fulda. Kontakta oss - vi tar gärna fram ett individuellt erbjudande för era behov!
Search trainings

Filtrera efter

NO RESULTS