Varning

Varning

Ogiltig konfiguration hittades. Kontakta administratören.

 
Varning

Varning

Ogiltig konfiguration hittades. Kontakta administratören.

 
En framgångshistoria inom glastillverkning

Nivåmätning i ugnar för glassmältning

Glasförpackningar är ett effektivt och miljövänligt alternativ till plastförpackningar och blir alltmer populära på marknaden. En tillförlitlig mätning av glasnivån är avgörande för en effektiv produktion, men i praktiken kan detta inte alltid uppnås optimalt på grund av höga temperaturförhållanden i processen.

Uppgift

De mätsystem som finns på marknaden, t.ex. radar, optik eller kärnstrålning har en komplicerad elektronik som gör det svårt för systemoperatören när det gäller hantering och kalibrering. Dessutom används förbrukningsmaterial som måste ersättas efter vissa intervaller. Man måste därför hitta en enkel och lättanvänd lösning som på ett tillförlitligt sätt kan fastställa glasets nivå under smältningen trots hög temperatur och ångbildning.

Lösningsmetod

Dessa krav genomfördes av vårt spanska dotterbolag, som genom sin mångåriga erfarenhet av tillverkning av termoelement och hantering av värmebeständiga material har utvecklat en rad lämpliga komponenter för mätning av glasnivå. Hela utvecklingsprocessen skedde i direkt kundutbyte och enligt industriella krav. Resultatet är en lösning som mäter och kontrollerar glasnivån på ett effektivt, exakt och användarvänligt sätt och vars förbrukningselement är mycket lätta att byta ut. Vikten av det flytande glaset anpassas ständigt till processkraven, så att maximal produktionskapacitet i anläggningen uppnås.

Den smarta lösningen bygger på en enkel och snabb mätprincip. Ett högtemperaturelement av specialmaterial är nedsänkt i det vätskeformade glaset och styrs av en centralenhet som tar emot de nödvändiga elektriska signalerna via en tryckgivare.

Horisontell nivågivare för glas

Horisontell nivågivare för glas

Sensor för vertikal glasnivå

Sensor för vertikal glasnivå

Horisontell sensor för mätning av glasnivån

Projektets resultat

Nivåmätningssystemet svarar exakt på kundernas behov och möjliggör effektiv mätning av glasnivån under produktionsprocessen. Bättre diagnostik, liksom ett register över tidigare fel och eventuella larm och förlarm, gör det möjligt att motverka förväntade produktionssvårigheter i ett tidigt skede. Underhållet blir också mycket enklare.