Luftkonditionering Luftkonditioneringssystem

Klimatkontroll

Moderna luftkonditioneringssystem är ansvariga för att generera både värme och kyla till passagerarutrymmet. Luftuppvärmning, varmvattenuppvärmning och konvektionsuppvärmning används ofta för att underlätta luftkonditioneringssystemet. Som ett resultat är övervakningen av tryck och temperatur särskilt viktig.