Vattentankar Vattentankar

Vattenförsörjning

Knappast något är lika viktigt som vattenförsörjning, så även på tåg. JUMO spelar en roll i att tillhandahålla dricks-och servicevatten samt omhändertagande av avloppsvatten.Tryck- och temperaturövervakning används också vattentankar avsedda för brandsläckning, vilket säkerställer större säkerhet.