Gesprächstermin vereinbaren

Sabine Häcker

Messeorganisation

Telefon:

0661 6003 2865 Jetzt Gesprächstermin vereinbaren

In 4 Schritten zum perfekten Angebot

blue dot

1

Stellen Sie uns eine Aufgabe zum lösen, wir helfen Ihnen diese zu konkretisieren.

Hiermit werden Sie in die Lage versetzt, die Aufgabenstellung noch besser skizzieren zu können.

blue dot

2

Flyer verteilen andere - Wir stellen Ihnen echte Techniker für Ihre Fragen und Aufgaben zur Seite.

Damit profitieren Sie schon von Beginn an.

blue dot

3

Innerhalb der nächsten 48 Stunden erhalten Sie ein unverbindliches Angebot von uns.

Damit verkürzen wir Ihre Wartezeit.

blue dot

4

Sollte Ihnen unser Angebot zusagen, kommen wir gerne bei Ihnen persönlich vorbei und besprechen alle weiteren Details.

Damit Sie individuelle Betreuung genießen.

Analys och mätteknik

Analys har en lång historia hos JUMO

Den börjar med företagets grundande och tillverkningen av glastermometrar. Expertisen och erfarenheten inom glasbearbetning har sedan dess tillämpats vid tillverkningen av sensorer och komponenter av glas.

I dag kan denna expertis fortfarande tillämpas på mätning av elektrokemiska parametrar som pH, redox och konduktivitet. Dessa tre parametrar kommer att förklaras närmare på den här sidan.

Men först uppehåller vi oss vid behovet av att återanvända vatten, en naturresurs som blir alltmer värdefull.


Rengöring av industriellt avloppsvatten

Den dagliga användningen av vatten har tyvärr lett till att naturliga vattenkällor förorenas. För att förhindra ytterligare vattenföroreningar har man utarbetat rättsliga bestämmelser och anvisningar för bland annat rening och avgiftning av industriellt avloppsvatten.

JUMO strävar efter effektiv vattenanvändning och återanvändning över hela världen och har innovativ teknik för att stödja denna process. Produktsortimentet omfattar ett brett urval av komponenter och system för analysinstrumentering, bland annat för vatten- och avloppsteknik, vattenbruk och växthusindustrin.

image alt text

JUMO har kompletta mätsystem för analys

Mätning av pH-värdet

för analys av slutproduktens kvalitet.

För att säkerställa slutprodukternas kvalitet är tillförlitlig pH-mätning ett av kraven. JUMO har omfattande instrument för pH-mätning och är en av de största tillverkarna av elektrokemiska sensorer i Europa.
Den höga kvaliteten på JUMO´s instrumentering beror på innovativ och avancerad produktionskapacitet. Delvis eller helt automatiserade arbetsflöden garanterar högsta kvalitet för de mest krävande analystillämpningarna. Ett stort antal kunder beställer (pH)-elektroder från JUMO med sin egen företagslogotyp. Förmågan att producera sådana OEM-versioner och så kallade "specialversioner" är en av JUMO´s styrkor.

Mer om pH-mätning
image alt text

Exempel på system med digital teknik för analys

Mätning av redox

för analys av den grundläggande vattenkvaliteten

Redox värdet är den avgörande måttenheten för övervakning av den grundläggande vattenkvaliteten. I små pooler, t.ex. privata pooler, styrs desinfektionen därför ofta enbart med hjälp av detta värde.

Som pH-värdet och klorhalten mäts redox värdet på en central punkt i simbassängen. Sensorerna för vätskeanalys som redox mätning är placerade i praktiska armaturer som är utrustade med temperatur- och flödesmätning för att skapa optimala förhållanden.

JUMO har olika analoga och digitala sensorer, sändare, avläsningsenheter, armaturer och kalibreringsalternativ för de flesta analystillämpningar.

image alt text

JUMO equipment for conductivity analysis

The measurement of conductivity

for ultrapure water analysis

In addition to pH, electrolytic conductivity is one of the most frequently measured parameters in liquid analysis.

Conductivity measurement plays an important role in many applications. For example, in the desalination of seawater, the quality of cooling water and in the monitoring of ultrapure water. Within the pharmaceutical industry, the production of ultrapure water is one of the most important processes. Without ultrapure water most of the active ingredients could not be produced.

Ultrapure water is crucial for consistently high product quality. Accurate conductivity measurement is therefore indispensable in many different production processes.

JUMO BlackLine in the spotlight

Sensor for conductivity analysis

The JUMO Blackline CR 4P conductivity sensor has a large measuring range. The integrated PT100 or PT1000 sensor simultaneously records the temperature. The sensor has 4 electrodes made of robust special graphite and is used, for example, in saltwater and seawater applications. Due to the large measuring range from μS/cm to 300 mS/cm, the sensor is predestined for applications in general water technology.

Boka en tid nu

Dies ist ein Pflichtfeld.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange ett förnamn.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange ett efternamn.
Detta är ett obligatoriskt fält. Vänligen ange ditt företagsnamn.
Detta är ett obligatoriskt fält. Vänligen ange en gata.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange ett postnummer.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange en plats.
Vänligen välj ett alternativ.
Detta är ett obligatoriskt fält. Ange en e-postadress.

Med din förfrågan ger du oss en uppgift som vi vill uppfylla till din tillfredsställelse. Uppgifterna som samlas in i detta sammanhang sparas. För att behandla din begäran på ett tillfredsställande sätt är det nödvändigt att fylla i alla befintliga fält (endast fälten markerade med * är obligatoriska). Vi använder dina data för att behandla din begäran som en del av affärsprocessen. Det finns inget personligt utnyttjande. I synnerhet vidarebefordrar vi ingen information till tredje part. Vi reserverar oss för den statistiska analysen av anonymiserade dataregister.